Podpis wydawcy

Wydawca:
Bayer Sp. z o.o.

Siedziba:
Al. Jerozolimskie 158
02-326 Warszawa

Tel.: 22 572 35 00

Email: [email protected]

Spółka Bayer jest zarejestrowana w Polsce w Sądzie Rej. dla m .st . Warszawy XII Wydział Gospodarczy, KRS 0000035338, NIP 526-00-19-068
Aby wysłać zapytanie pocztą elektroniczną, kliknij tutaj
Copyright © Bayer AG

Copyright Bayer Sp. z o.o.
Off